Xem chỉ tay đàn ông phán ngay bản chất

Đàn ông có đường Vận mệnh hoặc đường Công danh kéo dài thường tài giỏi, có công danh sự nghiệp thành đạt. Chỉ cần xem chỉ tay đàn ông là có thể phán đoán được bản chất của họ   Đường Sinh đạo kéo dài xuống phía cố tay Đàn ông nếu có đường chỉ tay Sinh đạo kéo dài xuống phía cổ tay thường tràn đầy sức sống. Cộng thêm đặc điểm là bàn tay cứng, dày dặn, 5 đầu ngón tay trông như hình cái xẻng nhìn có…

Read More