Tử vi cung Kim ngưu năm 2018

Tính cách ổn định, hơi bảo thủ, người thuộc cung này có thể nói là đáng tin cậy nhất trong 12 cung hoàng đạo. Đôi khi lại thật bướng bỉnh, chính điều này cản trở công việc của Kim Ngưu. Đặc điểm đáng quý của những người sinh từ 20/4 – 20/5 là sáng tạo và thích đi trên chính đôi chân của mình. Cung Kim Ngưu năm 2018 Người thuộc cung này thuộc trị vì của sao Kim, là người sống và làm việc có trách nhiệm, đáng để…

Read More